Hoe gaat het met je ‘zeeklooster’?

Deze vraag wordt me bijna wekelijks gesteld… “Nou, de bouw is nog niet begonnen”, antwoord ik dan veelal. Het gesprek gaat daarna veelal over de vraag wat ik nou eigenlijk bedoel met ‘zeeklooster’. Terecht uiteraard, want ik heb er eigenlijk nog niks over verteld. Vanaf vandaag zal ik belangstellenden regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen betreffende het ‘zeeklooster’. Reacties zijn van harte welkom via g.idema@intermonde.nl.

Lees verder

Greco Idema geïnterviewd voor ‘Moderne pelgrims’

In het boek Moderne pelgrims, dat afgelopen zomer bij uitgeverij Zilt is verschenen, worden 13 mensen geïnterviewd over hun ervaringen met pelgrimage. Eén van de geïnterviewden is Greco Idema, eigenaar van Bureau Intermonde en o.a. hoofdredacteur van Volzin.

Over het boek
Pelgrimeren is populair, ook in Nederland. Was pelgrimeren vroeger vooral een religieuze bezigheid, tegenwoordig kan pelgrimeren heel goed ook of vooral een niet-religieuze betekenis hebben. De hedendaagse, moderne pelgrim vult het begrip pelgrimeren op een eigen manier in.

De een loopt de camino naar Santiago de Compostella om fit te blijven en de gezondheid te verbeteren, een ander fietst naar Lourdes om de nodige inspiratie op te doen voor een nieuw kerkelijk project, en weer een ander probeert het verlies van een kind te verwerken tijdens een pelgrimage in Noorwegen.

Het boek Moderne pelgrims is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Uitgeverij Zilt en VOLZIN. VOLZIN heeft in de eerste helft van 2022 een mooie serie interviews met hedendaagse pelgrims gepubliceerd. Deze serie is aangevuld met een aantal nieuwe interviews en samen vormen zij dit boek. Het geeft een heel divers beeld van pelgrimage anno nu. De geïnterviewden hebben verschillende religieuze, culturele en maatschappelijke achtergronden, maar zijn allemaal ‘moderne pelgrims’.

“Het pelgrimspad is de uitnodiging: ‘Het is jouw levenspad, bepaal zelf vooral jouw persoonlijke route.’ Je dompelt je onder in de eenvoud, de kracht en schoonheid van de natuur. Dan sta je open om ook met jezelf aan de wandel te gaan.” – Frans-Willem Deliën, grondlegger van Pilgrimage in a Day, in Moderne Pelgrims.

Boekgegevens
Voor boekgegevens en om het boek te bestellen: klik hier.

Bron: Uitgeverij Zilt/Volzin

“Kloosters, haal die ondernemersgeest binnen!”

Aalt Bakker is directeur van Stichting Dominicanenklooster in Huissen. Hij is met name verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Stichting en de activiteiten in het klooster. Hij geeft leiding aan de chef-kok, het hoofd van de huishouding, het secretariaat, de administratie, de pr, de planning, de fondsenwerving en de programmacoördinatoren. Daarnaast is hij druk met het onderhouden van relaties en het leggen van nieuwe relaties en samenwerkingsverbanden.

Lees verder